top of page

Услуги со закажување

Оптимална тура за заинтересирани за Dynamics 365 Business Central

1 час онлајн консултација

Оптимална тура за заинтересирани за Dynamics 365 Business Central

Бесплатен тел. разговор за набавка на бизнис софтверско решение

15 мин консултација

Бесплатен тел. разговор за набавка на бизнис софтверско решение

Брза тура за потенцијални корисници на Dynamics 365 Business Central

30 мин online консултација

Брза тура за потенцијални корисници на Dynamics 365 Business Central

Подесување на бизнис сметка и прием на пари со PayPal во Македонија

30 мин online консултација за PayPal

Подесување на бизнис сметка и прием на пари со PayPal во Македонија

bottom of page