top of page

Dynamics 365 Business Central

Public·1006 members
Admin (LS)
11 јуни 2024 · changed the group description.

Добредојдовте во групата за Microsoft Dynamics 365 Business Central.Microsoft Dynamics 365 Business Central е интегриран сметководствен и деловен софтверски систем кој ги задоволува потребите на успешните мали и средни претпријатија во Европа и светот. Овој систем е продолжение на успешните бизнис пакети на Microsoft - Navision и Dynamics NAV.


Во Македонија и регионот Логин Системи (www.loginsystems.biz) има десетици успешни имплементации на деловни системи кои користат Navision, Dynamics NAV и Dynamics 365 Business Central. Овој сегмент во работењето на Логин Системи започнува во 2002 година.


За групата

Добредојдовте во групата за Microsoft Dynamics 365 Business ...
bottom of page