Accounting Documents
84
Група

ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

На сметките од група 84 - Останата сеопфатна добивка/загуба, се евидентира добивка или загуба која произлегува од преведување на странско работење, добивка или загуба од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба како и ефектот добивка или загуба од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови и други компоненти на останата сеопфатна добивка согласно МСС 1 и оддел 5 од МСФИ за мали и средни субјекти.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan