Accounting Documents
83
Група

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ КОЈА ПРИПАЃА НА ДРУГИ

На сметките од групата 83 - Добивка/загуба за периодот која припаѓа на други, се евидентира делот од остварената добивка односно загуба од работењето за пресметковниот период кој припаѓа на матичното друштво односно на учеството кое нема контрола според називите на сметките од оваа група.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan