Accounting Documents
447
Синтетска сметка

Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки

На сметката 447 - Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки, се евидентираат трошоците за данок на имот, данок на додадена вредност на добра дадени како подарок и наградни игри, членарини на здруженија, фондови, стопански комори, трошоци за истакнување на фирми, трошоци за радиодифузна такса и останати трошоци.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan