Accounting Documents
242
Синтетска сметка

Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори

На сметката 242 - Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори, се евидентираат обврските кон вработените утврдени со колективни договори како: обврските врз основа на отпремнини, јубилејни награди, регрес за годишен одмор, помош при болест, помош за штети од елементарни непогоди и друго.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan