Accounting Documents
16
Група

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 16 - Краткорочни финансиски средства, се евидентираат кредити, хартии од вредност и останати краткорочни средства со рок на доспевање, односно продажба до една година, според називите на сметките од оваа група.Краткорочните финансиски вложувања се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan