Accounting Documents
11
Група

ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

На сметките од групата 11 - Побарувања од поврзани друштва, се евидентираат побарувањата од матичните, зависните и другите поврзани друштва, според називите на сметките од оваа група.Побарувањата од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 11, 12 и 23 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan