Accounting Documents
014
Синтетска сметка

Биолошки средства

На сметката 014 - Биолошки средства, се евидентираат повеќегодишните насади шуми, овоштарници, насади со винова лоза, паркови, зеленило, садници и слично), основното стадо кое се користи како работна и приплодна стока (добиток, живина, риби, пчелини семејства и слично) и останатите неспомнати животни (птици, кучиња и друго). На оваа сметка не се евидентира основното стадо во гоење и кое е наменето за продажба.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan