Accounting Documents
003
Синтетска сметка

Софтвер и останати права

На сметката 003 - Софтвер и останати права, се евидентираат вложувањата во компјутерски софтвер; вложувањата во интернет страници и останатите долгорочни нематеријални права, како: вложувањата во авторски и други права за користење, вложување во знаења (кnow-how) и дизајн; вложување во права за репродуцирање на филмови и слично, за објавување во издаваштвото и слично; вложување во долгогодишно право на користење согласно договор; заложни права и хипотеки (реализирани) и останати долгогодишни права.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan