Accounting Documents
001
Синтетска сметка

Гудвил (Goodwil)

На сметката 001 - Гудвил (Goodwill), се евидентира вишокот на набавната вредност во однос на интересот на стекнувачот во објективната (фер) вредност на стекнатите идентификувани средства и обврски на датумот на стекнување и врз основа на деловни комбинации.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan