top of page

Курс со самостојно темпо

Чекор по чекор до бизнис сметка на Пејпал 💳

 • 14Steps
Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

Наплати ги производите и услугите со креирање на бизнис сметка на Пејпал - „чекор по чекор“ курс со самостојно темпо на учење. Како учесник, ќе имаш можност да споделуваш искуства и да учиш од другите во специјализираната група за Пејпал. Курсот се состои од подготвителни активности, креирање на сметка за купување, прикачување на платежна картичка, надградба на бизнис сметка и креирање на веб линк за наплата PayPal.me. После секоја тема има дел за фидбек и евентуални прашања. Сите учесници стануваат членови на групата за пејпал каде може да се разменуваат искуства и информации. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА За првите 20 учесници обезбедивме купон со 100% попуст - со други зборови, онлајн курсот е бесплатен. За да се искористи поволноста, потребно е да се внесе PAYPALFREE во полето „Enter a coupon code“ на страницата при плаќањето.

You can also join this program via the mobile app.

Преглед

Already a participant? Log in

 • Што значи полето Ангажман %?
  Се става вредност во проценти на време посветено на работа во месецот во организацијата. Ако се стави 50% тоа значи дека пола од времето во месецот вработениот е во организацијата Ако се остави празно тоа значи 100%. Напомена: Во полето се става само број но НЕ и знакот %.
 • Персонален данок на ефективна вредност?
  Ова поле игра улога ако полето Ангажман % е различно од празно и е различно од 100. Ако е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на ефективната плата. Ако не е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на целосниот месечен износ на платата и се множи со полето Ангажман %.
 • Стаж во години?
  Се става број на години колку што работело лицето во постојната и претходните организации. Секоја година носи 0,5%.
 • Што се става во полето Износ?
  Се става целосен износ на платата во месецот. Во случај полето Ангажман % да е различно од празно или 100, тогаш се става платата во износ како лицето да работи со целосно работно време во организацијата. На пример, ако износот на платата е 12.000 за половина месец, тогаш во износ се става 24.000, а во Ангажман % се става 50. Ако е избрано од Нето во бруто, се става нето износ на платата. Ако е ставено од Бруто во нето, се става бруто износ на платата.
bottom of page