top of page

15 мин консултација

Бесплатен тел. разговор за набавка на бизнис софтверско решение

Консултацијата опфаќа прашања поврзани со набавка на нов софтверски систем за сметководство и деловно работење. Фокусот е на Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Напомена За време на сесијата не е предвиден разговор и консултации поврзани со Пејпал и платежни услуги. За вакви потреби користете го линкот www.loginsystems.biz/PayPal.

Информација

Времетраење:

Износ по сесија:

1 час

Термини

day

00 : 00 am

day

00 : 00 am

day

00 : 00 am

Услуги што може повеќе да ти одговараат

bottom of page