top of page

Dynamics 365 Business Central

Public·1006 members

Причина 4️⃣ Неопслужени муштерии.


За вашиот процес на нарачување сеуште е потребен телефон или факс и независно колку вработени имате, не можете да држите чекор со побарувачката.


Застарените технологии неможат да се прилагодат на степенот на раст на денешното работење, а клиентите кои не се опслужуваат доволно брзо или едноставно (или не можат сами да се служат) обично не се враќаат.


#dyn365bc #businesscentral


www.erp.mk/bc

За групата

Добредојдовте во групата за Microsoft Dynamics 365 Business ...
bottom of page