top of page

Dynamics 365 Business Central

Public·1006 members

Причина 6️⃣ - Изненаденост од резултати.


Наглите промени во Вашиот паричен тек Ве зачудуваат - ги менаџирате Вашите финансии со помош на магија и претпоставки.


Колку податоци за трошоци или доспеани обврски завршуваат набрзина запишани на жолтите лепливи ливчиња или заробени во некој документ или фајл кој се користи само еднаш? Без точен, сеопфатен преглед на трошењето или заработувањето, без знаење кога и како да ги скратите трошоците, ќе Ви биде потребно повеќе од среќа.


www.erp.mk/bc


За групата

Добредојдовте во групата за Microsoft Dynamics 365 Business ...
bottom of page