top of page

Dynamics 365 Business Central

Public·1006 members

Причина 2

Конкуренција. Губење на продажбата од конкуренција со инфериорни

производи.


Не е важно дали сте најдобар (the best of the best) ако немате увид во расположивата залиха, информации за клиентите или немате self- service опции, поддршката на клиентите и вашата продажба ќе опаѓа.


За групата

Добредојдовте во групата за Microsoft Dynamics 365 Business ...
bottom of page