top of page

Маркетинг и продажни активности

Опфати ги сите пазарни можности и анализирај зошто победуваш или губиш

Зделки (можности)

#СтандарденПакет

Зделки (можности)

Имај ги пред очи сите бизнис потенцијали и тендери

Зделките (анг. Opportunities) се креираат за да се запишат, водат и администрираат продажните зделки од почетокот до крајот на зделката - независно дали била успешна или неуспешна. Тие ја сочинуваат основата на продажниот канал. Затоа е потребно регистрирање и активирање на потецнијалните можности.

 

Откако ќе се активираат, тие се ажурираат од продажните лица како се преминува од една фаза во друга фаза на продажниот циклус. 

 

Внесување на податоци за зделка (opportunity)

Внесување на податоци за зделка (opportunity)

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Маркетинг и продажни активности
Функционалности за маркетинг активности
Ракување со интеракции и документи
Ракување со интеракции и документи
Зделки (можности)
Зделки (можности)
Кампањи
Кампањи
Ракување со работни задачи
Ракување со работни задачи
Продажен циклус
Продажен циклус

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page