top of page

Маркетинг и продажни активности

Опфати ги сите пазарни можности и анализирај зошто победуваш или губиш

Ракување со работни задачи

#СтандарденПакет

Ракување со работни задачи

Имај увид во сопствените работни задачи и задачите доделени на соработниците од тимот

Работните задачи (анг. to-dos) се заведуваат за одредено продажно лице и одреден контакт заради планирање на некаква активност со контактот. На пример, продажното лице или менаџерот може да зададе работна задача за испраќање на понуда до одреден контакт и да се одредени терминот за правење на понудата.

 

Работните задачи се потсетник за продажното лице кои задачи треба да ги изведе во нареден период. Откако ќе ги заврши, ги означува за завршени.

 

Менаџерот може да врши увид во учиноците на продажните лица седмично месечно или за одреден временски период. 

 

Креирање на работна задача за контакт

Креирање на работна задача за контакт

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Маркетинг и продажни активности
Функционалности за маркетинг активности
Ракување со интеракции и документи
Ракување со интеракции и документи
Зделки (можности)
Зделки (можности)
Кампањи
Кампањи
Ракување со работни задачи
Ракување со работни задачи
Продажен циклус
Продажен циклус

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page