top of page

Login Systems Forum

Got question?
Tired of Disconnected Systems? Dynamics 365 Business Central
Премиум консултација за PayPal

Пејпал

Бесплатен онлајн курс со самостојно темпо за првите учесници.

Заштеди време за евалуација и подесување на Пејпал за прием на пари. Закажи термин за премиум консултација. 👇

Office long EN.png

If you are not site member, please register here

Прокредит банка

реклама

If you are no the move ...

... enter your number or click here

Most popular ...

Venko Gligorov, moderator

Why We're Great >

Уредник Венко Глигоров

Имаме сеопфатна понуда на софтвер за сметководство и деловно работење, и плус се грижиме нашите корисници и членови да бидат во топ форма. 

Најново од Dynamics 365 Business Central

Превод на Business Central 2024 wave 1 (верзија 24) на македонски јазик
Како-да: Пресметка на амортизација на основни средства
Ажурирање на курсни разлики во Dynamics NAV

About the Forum

Provided by Login Systems

Логин Системи е компанија која во своето работење посветува внимание на деловната заедница во различни форми.

Покрај нашите деловни софтверски решенија кои овозможуваат поголема конкурентност и модерна работа според потребите на фирмите и организациите, преку форумот овозможуваме размена на бизнис искуства и знаења помеѓу членовите на заедницата. 

Ви посакуваме пријатна работа!

Community Themes

bottom of page