top of page
Above the Clouds

Cost-effective Way to Reach Your Goals

Услугите на Логин Системи се скроени така што твојата реализација на софтверскиот деловен систем е побрзо и поекономично отколку да користите други провајдери или самостојно да изведувате. Ќе те поддржиме во сите фази од развојот и користењето на Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Подготовки на софтверски деловен систем со консултантските услуги на Логин Системи

presales

Consulting Services

ЕРП системите се платформа со многу можности. Логин Системи посветува посебно внимание на концептуалното планирање на деловно-информатичкиот систем базиран на ЕРП за да се осигура корисникот дека системот правилно ќе работи, вработените ќе бидат продуктивни, а организацијата ќе има придобивки.

select one or more services |>

deplyment

Implementation Services

Откако ќе го одредиме опсегот на работата, пристапуваме кон негова изведба при што се придржуваме на светските пракси и методологии. Ако е потребна економичност, тогаш изборот е во стандардизираните имплементации.

Digital Work Life
More on srv. packages |>
Floral Wreath 3

exploatation

Customer Care & Support

Покрај бекапирањето и поставувањето на најновите верзии на ЕРП системот, во одржувањето може да правиме и корекции и дополнувања на соодветните програмски решенија.

Explore service offerings |>

competitiveness

Покрај волонтерските активности поврзани со наплатата на производите и услугите преку Пејпал, за одредени заинтересирани фирми или лица нудиме премиум услуга за воведуање на Пејпал во нивното работење. 

Money
read on business Paypal |>

Schedule an appointment to help you.

bottom of page