top of page
People Working in Open Office

Run Your Business with an ERP Solution

Software that allows you to organize your business the way you want. Freedom to focus on processes and better serving customers.

Агилност

Get more agility for your business challenges

Нашите софтверски решенија базирани на Microsoft Dynamics 365 Business Central се креирани и оптимизирани за трговски компании, производители, агилни и брзо растечки мали компании и услужни организации.
Ако имаш потреба од изработка на точни и навремени извештаи, сакаш да ја подобриш контролата во водењето на бизнисот и да ги зголемиш перформансите во сите свои оддели - ти си на правото место..

Microsoft Dynamics NAV Provider in Macedonia

MK МК

Use Integrated Modules With Rich Functionalities

dummy image
Сметководство и финансии

Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка

dummy image
Човечки ресурси и плати

Најбитниот елемент во креирањето на вредност

dummy image
Управување со сервис

Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност

dummy image
Комерцијално и магацинско работење

Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите

dummy image
Производство

Вистинско производство за вистински производители

dummy image
Управување на релации со контакти

Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки

dummy image
Проектен менаџмент

Следи ги проектите според буџет, квалитет и време

Интегрираност
Deploy Turnkey Solutions
Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Resource Planning

Основата на секој деловен систем е ERP. Твојот бизнис ќе биде поуспешен со Microsoft Dynamics NAV. 

повеќе >>>

Customer Relationship Management (CRM)
Customer Relationship Management

Задржи ги постоечките купувачи и освој нови со софтверот за менаџмент на релациите со купувачите - CRM.

повеќе >>>

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence

Power BI е светски тренд во деловната интелигенција. Обемот на податоци е бескорисен ако не се преточат во KPIs (клучни индикатори за перформанси), графикони и трендови. 

повеќе >>>

Бизнис и софтверски услуги
Бизнис и софтверски услуги

На располагање ти е нашето најдолго и најразновидно искуство во работењето со ERP/CRM, Microsoft Dynamics NAV и Balanced Scorecard (по Kaplan и Norton).

повеќе >>> 

Решенија

Read what's new on the site

Новости
Зошто ЛС

Why Select Login Systems?

Јазикот на бизнисот
The language of the business.

Иако познавањето на програмирањето е неопходно, за успешна имплементација на деловни системи е потребно и знаење од менаџментот, финансиите и другите струки. Кој ќе го знае подобро јазикот на бизнисот ако не е Логин Системи?

Оптимизираност и конфор
Optimization and comfort.

Модулите, програмскиот код и извештаите се оптимизирани и работат побрзо. Скратени се во голема мерка непотребните кликови за форми или пребарувања.

Проактивност
Proactivity.

Знаеме да работиме проактивно со корисниците и со тоа ги предвидуваме евентуалните идни грешки и пропусти што корисникот би можел да ги направи.

The best ERP, in the first place
Економичност
Cost effective solutions.

За ист тип на работни задачи, помал е бројот на дополнителни објекти што ги користиме во NAV во споредба со конкурентите. Тоа значи помала инвестиција за лиценци и број на објекти во NAV. И поефтино одржување.

Соодветна поддршка на потребите
Adequate needs support.

Поддршката на решението и системот се дефинира во зависност од потребите како на пример работното време, начинот на комуникација и времето за одзив.

Искуство и сигурност
Experience and reliability.

Во бизнисот сме 25+ години, а во сопственичката структура го имаме е американскиот инвестициски фонд SEAF. Како фирма имаме најголемо искуство со NAV во Македонија и регионот.

When they say good things about you ...

We work hard and apply all our skills to do the job. We complete users' requests on time and within budget thus meeting their expectations.
Рекоа
Сашко Ѓорчевски, Фени

Сашко Ѓорчевски, Feni Industries

Login Systems performed extra ordinary to our complex requirements in procurement and warehousing

Љубинка Јосифовска, Шмиц Каргобул

Љубинка Јосифовска, Schmitz Cargobull

... their respond is on a timely and quality manner to our specific financial requirements

Мери Каровска, ИТД Дистрибуција

Мери Каровска, ITD Distribution

With the NAV deployment in ITD, we enjoy more detailed and useful reports, with better productivity

Кој ќе ти помогне ако не најдобриот. Избери термин за бесплатен совет или помош.

Започни

Choose what interests you most

Прочитај повеќе
read more
Размени мислење и искуство на форумот за бизнис и менаџмент
Read and comment on Login Systems Forum
Провери кои се следните настани
Schedule an appointment
Contact us
Contact us
bottom of page