top of page

Microsoft го сертифицира македонскиот превод на Логин Системи за Dynamics 365 Business Central

Microsoft го одобри и сертифицира македонскиот превод на Логин Системи за Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Arrow
Arrow

Latest News

Michelin found the solution with Business Central, sophisticated enough for SMBs but simple and affordable to install and maintain.

29.05.2024

Michelin drives success for its small businesses with Microsoft Dynamics 365 Business Central

Michelin drives success for its small businesses with Microsoft Dynamics 365 Business Central

Нанолеаф го имплементираше Business Central за да ги оптимизира своите финансиски средства и да има контрола на синџирот на снабдување.

15.03.2024

Nanoleaf  станува попродуктивен за 33% со Dynamics 365 Business Central

Nanoleaf станува попродуктивен за 33% со Dynamics 365 Business Central

Nanoleaf implemented Business Central resulting in a 33% product improvement in its supply chain operations.

15.03.2024

Nanoleaf boosts productivity by 33% with Dynamics 365 Business Central

Nanoleaf boosts productivity by 33% with Dynamics 365 Business Central

Помалку кликови. Помалку притискање на тастатурата. Повеќе податоци. Веб-клиентот продолжува да расте и да ја зајакнува вашата секојдневна.

15.02.2024

Новост е: Карактеристики на продуктивност во веб-клиентот (2023 release wave 2)

Новост е: Карактеристики на продуктивност во веб-клиентот (2023 release wave 2)

Бизнисите можат да воспостават унифицирано искуство каде податоците беспрекорно се поврзуваат со Business Central и Excel, Outlook и Teams.

13.02.2024

Business Central: Интегрирано работење со Microsoft Outlook, Excel, and Teams

Business Central: Интегрирано работење со Microsoft Outlook, Excel, and Teams

Top 5 Most Read

Бесплатна пресметка на плата, вклучува минат труд (стаж) и месечен ангажман за 2022 година
Креирај свој сајт

Ако си во движење ...

... стави го бројот погоре или кликни тука.

Browse all blog-posts here

Fresh Forum Discussions

Be active on business forum ... Please select category of interest ...

MSD365BC.png
ERP - Dynamics NAV
Стратгија и менаџмент
Strategy & Management
Платежни системи и Paypal
Payment Systems & Paypal
Writer Icon
Finance & Accounting
Бизнис совети
Business Advises / Q&A
Бизнис стил и здравје
Бизнис стил и здравје
bottom of page