top of page

Translation on Macedonian Language for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 wave 2

Login Systems announces that the translation on Macedonian language for Business Central version 23 is available.

Arrow
Arrow

Latest News

Login Systems announces that the translation on Macedonian language for Business Central version 23 is available.

03.11.2023

Translation on Macedonian Language for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 wave 2

Translation on Macedonian Language for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 wave 2

Логин Системи известува дека е подготвен и е на располагање преводот на македонски јазик за Business Central Online и OnPrem верзијата 23.

26.10.2023

Македонски јазик за најновиот Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 wave 2

Македонски јазик за најновиот Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 wave 2

Логин Системи креира онлајн курс со самостојно темпо за Пејпал којшто се посетува во време и со темпо што најмногу одговара на учесникот.

21.08.2023

Новина за Пејпал: онлајн курс со самостојно темпо - бесплатен за првите пријавени

Новина за Пејпал: онлајн курс со самостојно темпо - бесплатен за првите пријавени

In 10 years of collaboration, Microsoft has always met our expectations, so continuing our collaboration with the company was obvious to us.

15.08.2023

Herbelin leverages data collected by Dynamics 365 Business Central to deliver world-class watches

Herbelin leverages data collected by Dynamics 365 Business Central to deliver world-class watches

RECARO Gaming го направи Dynamics 365 Business Central да биде клуч на својот централизиран ERP пејзаж.

01.08.2023

Од контакт до сметководство: RECARO Gaming со Business Central ракува лесно со податоците

Од контакт до сметководство: RECARO Gaming со Business Central ракува лесно со податоците

Top 5 Most Read

Бесплатна пресметка на плата, вклучува минат труд (стаж) и месечен ангажман за 2022 година
Office long EN.png

Ако си во движење ...

... стави го бројот погоре или кликни тука.

Browse all blog-posts here

Fresh Forum Discussions

Be active on business forum ... Please select category of interest ...

MSD365BC.png
ERP - Dynamics NAV
Стратгија и менаџмент
Strategy & Management
Платежни системи и Paypal
Payment Systems & Paypal
Writer Icon
Finance & Accounting
Бизнис совети
Business Advises / Q&A
Бизнис стил и здравје
Бизнис стил и здравје
bottom of page