top of page

Маркетинг и продажни активности

Опфати ги сите пазарни можности и анализирај зошто победуваш или губиш

Ракување со интеракции и документи

#СтандарденПакет

Ракување со интеракции и документи

Целосно досие со активности и документи за контактот

Модулот за CRM овозможува формирање на досие за контактот преку следење на сите интеракции за истиот.

Вообичаено, под интеракции се подразбира размена на документи. Но како интеракции можат да се регистрираат и телефонски повици, покани, емаил пораки, испраќање на понуда или изведена работа или направена активност.

 

Поимот интеракција е доста широк и со него може да се види богатата интеграција на модулот за односи со ЕРП системот.

 

За регистрирање на интеракциите е потребно да се направи урнек  за интеракција, а како прилог на една интеракција се документи креирани во Microsoft Word или во Microsoft Excel.

 

Креирање на интеракција со контакт

Креирање на интеракција со контакт

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Маркетинг и продажни активности
Функционалности за маркетинг активности
Ракување со интеракции и документи
Ракување со интеракции и документи
Зделки (можности)
Зделки (можности)
Кампањи
Кампањи
Ракување со работни задачи
Ракување со работни задачи
Продажен циклус
Продажен циклус

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page