top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Распоред на сметки (конта)

#СтандарденПакет

Распоред на сметки (конта)

За разновидни прегледи и пријави

Распоредот на сметки е моќна алатка за финансиски извештаи  која им помага на сметководителите и финансиските аналитичари да ги добијат есенцијалните бизнис податоци од контниот план, буџетите, паричниот тек и типовите на трошоци во финансиските извештаи, кои можат да бидат корисни за ефикасно мониторирање на работењето и вреден избор на податоци за лицата кои носат одлуки во работењето.

 

Можете да одберете конта кои сакате да ги следите и известувате за нив, да го смените редоследот на контата и да комбинирате податоци на различни начини, да одберете кои колумни да се печатат, да го измените описот на сметките и да додадете дополнителни забелешки. Покрај тоа, можете да правите едноставни калкулации со податоците кои ќе ги селектирате во прегледот на сметките и да направите споредба на тековните податоци со историските податоци од вашиот буџет. 

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Како-да: Изработка на завршна пресметка за финансиската година во Business Central (774)

Калкулатор за бруто и нето плата за 2024 година, со сите придонеси, стаж и работен ангажман во месец (3598)

УЈП: Бруто плата за 2024 - најниска и највисока основица за пресметка на придонеси (41)

Даночно намалување (лично ослободување) за плати за 2024 година (103)

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (485)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (302)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (604)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (4177)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (151)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (306)

Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page