top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Буџети

#СтандарденПакет

Буџети

Секогаш во тек со планот и реализацијата

Можете да работите со буџети во главната книга. Откако сте го направиле буџетот, можете да печатите пробен биланс кој покажува процентуални варијации во буџетот.

Не сте ограничени на еден буџет. Можете да работите со повеќе буџети во исто време. На пр. работите со 100% буџет, 110% буџет итн. Буџетите генерално се внесуваат по период за релевантни конта од главна книга.

Буџетите можат да се извезуваат/увозуваат во и од Excel, овозможувајќи ви да ги користите сите можности за пресметки од Excel при подготовка на вашиот буџет.

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page