top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Центри на одговорност

#НапреденПакет

Центри на одговорност

Точно знај кој оддел колку носи и колку троши

Постави профитни центри и/или трошковни центри. Компанијата може да продава артикли по специфични цени кои се поврзани со одредени центри на одговорност. 

 

На пр. може да поврзеш корисник со одреден центар на одговорност. Корисниците добиваат асистенција при внесување на дополнителни податоци, како што се димензии (критериуми)  и шифри за локација.


Листа центри на одговорност за фирма Cronus

Листа центри на одговорност за фирма Cronus

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page