top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Интеркомпаниски книжења

#НапреденПакет

Интеркомпаниски книжења

Концепт на интеркомпании за поврзаните друштва во земјата и странство

Управување со сметководството за повеќе од една компанија со ист процес на книжење. Компаниите можат да бидат во ист или на неколку различни бази на податоци во Microsoft Dynamics NAV. Исто така можат да се испраќаат документи на своите компании – партнери.

Корисниците го контролираат текот на документи преку функцијата на сандачиња (Inbox/Outbox) и трансакциите се завршени како трансакции во главната книга или преку трансакции за побарувања и обврски. Истите овозможуваат користење на валути и правилно порамнување.

Слика: Креирање и преглед на листа на интер-компании

Слика: Креирање и преглед на листа на интер-компании

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page