top of page

Сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

Планирање и испорака

#НапреденПакет

Планирање и испорака

Додели сервисери на работните налози и податоци за како што се ракување и стаус на работниот налог.

За реализација на сервисната услуга, раководи се со информациите за сервисните техничари и теренските техничари и направи филтер согласно расположивоста, вештините и распложливата залиха. Така добиваш преглед на приоритети на сервисните задачи, сервисната оптовареност и ескалација на задачите.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Сервис
Функционалности за водење на сервис
Планирање и испорака
Планирање и испорака
Сервисен ценовник
Сервисен ценовник
Сервисни договори
Сервисни договори
Сервисни артикли
Сервисни артикли
Сервисни порачки
Сервисни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page