top of page

Сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

Сервисен ценовник

#НапреденПакет

Сервисен ценовник

Постави ги, одржи ги и следи ги сервисните цени. Постави ценовни групи базирани на различни критериуми, како што се сервисен артикл (или групи на сервисни артикли), вклучена сервисна задача, или тип на дефект за одреден временски период, за одреден купувач или валута.

 

Дефинирај ја структурата за пресметката на цени која ќе ги вклучи сите параметри вклучени во понудената сервисна услуга – како на пример, користени артикли, различни типови на работа и сервисни трошоци. 

 

Системот автоматски ја доделува точната ценовна структура на сервисната порачка согласно критериумот на соодветната сервисната ценовна група.

 

Можеш да доделиш фиксни цени, најниски или највиски цени на сервисната ценовна група и да добиеш статистички преглед за профитабилноста на секоја сервисната ценовна група.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Сервис
Функционалности за водење на сервис
Планирање и испорака
Планирање и испорака
Сервисен ценовник
Сервисен ценовник
Сервисни договори
Сервисни договори
Сервисни артикли
Сервисни артикли
Сервисни порачки
Сервисни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page