top of page

Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато

Сегментирање

#СтандарденПакет

Сегментирање

Сегментирај ги контактите за да ги таргетираш подобро

Сегментите се групи на контакти кои се селектираат согласно одреден критериум. Тие се всушност подгрупи на контактите во модулот за ЦРМ и претставуваат многу важна функционалност. Исто така, контактите можат да се таргетираат, поделат во подгрупи со што ќе се овозможи подобра и поефикасна комуникација со контактите. Овие функционалности овозможуваат испраќање на вистинската порака на вистинските лица.

 

Сегменти за селектирање на групи на контакти може да се постават базирани на пр. иста индустрија или базирани на видот на деловната релација. Модулот овозможува креирање на подгрупи базирани на било која информација која предходно била внесена во апликацијата.

 

Картичка на еден сегмент со неколку линии

Картичка на еден сегмент со неколку линии

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Како-да: Изработка на завршна пресметка за финансиската година во Business Central (775)

Калкулатор за бруто и нето плата за 2024 година, со сите придонеси, стаж и работен ангажман во месец (3608)

УЈП: Бруто плата за 2024 - најниска и највисока основица за пресметка на придонеси (42)

Даночно намалување (лично ослободување) за плати за 2024 година (103)

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (494)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (302)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (605)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (4185)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (151)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (306)

Ракување со контакти
Функционалности за евиденција на коминтентите
Општо за CRM
Општо за CRM
Контакти
Контакти
Сегментирање
Сегментирање
Профилирање и класифицирање
Профилирање и класифицирање

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page