top of page

Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато

Профилирање и класифицирање

#СтандарденПакет

Профилирање и класифицирање

Секој коминтент не е ист. Профилирај и класифицирај за да понудиш посоодветно.

Покрај сегментирање, контактите можат да бидат профилирани и класифицирани. Овие опции овозможуваат додавање на повеќе информации и значења на контактите и групирање на истите доколку има потреба за тоа. Сите интеракции, како што се на пр. телефонски повици, маилови или документи поврзани со состаноци или посети, можат да бидат поврзани.

 

Придружување на прашалник за класифицирање за контакт

Придружување на прашалник за класифицирање за контакт

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Ракување со контакти
Функционалности за евиденција на коминтентите
Општо за CRM
Општо за CRM
Контакти
Контакти
Сегментирање
Сегментирање
Профилирање и класифицирање
Профилирање и класифицирање

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page