top of page

Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато

Општо за CRM

#СтандарденПакет

Општо за CRM

Нека твоите купувачи и проспекти бидат презадоволни од грижата и услугата

Модулот за Управување на односи со контакти (купувачите и потенцијалните потрошувачи) овозможува зајакнување на продажниот канал со регистрирање на потенцијалните можности - зделки. Контактите можат да бидат линкувани со купувачи или добавувачи, можат едноставно да се интегрираат со Dynamics CRM и Office 365 маил, кој може да биде следен и регистриран во Dynamics NAV.

 

Софтверот за CRM ги консолидира информациите и документите за купувачот во една база на податоци CRM која може лесно да се ракува и да се пристапува. Останатите функции на овој софтвер вклучува запишување на разните интеракции со купувачите (преку емаил, телефон, социјалните мрежи и други канали), автоматизирање на разни процеси на работа како работни задачи (анг. Tasks), календари и нотификации (известувања). 

 

CRM им овозможува на менаџерите да водат евиденција на придонесот на купувачите како и перформансите и продуктивноста на членовите на тимот базиран на информации кои се запишуваат во централниот дел на CRM.

 

Интегриран систем за водење на контакти

Интегриран систем за водење на контакти

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Ракување со контакти
Функционалности за евиденција на коминтентите
Општо за CRM
Општо за CRM
Контакти
Контакти
Сегментирање
Сегментирање
Профилирање и класифицирање
Профилирање и класифицирање

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page