top of page

Јазици за користење

Користи го твојот службен или мајчин јазик
Функционалности за јазици за користење
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Документ со повеќе јазици

Документ со повеќе јазици

Работи на еден јазик, а креирај документи со артикли на различни јазици

Повеќе јазици

Повеќе јазици

Користи го интерфејсот на Dynamics NAV на твојот јазик

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Работен тек (workflow)
Работен тек (workflow)
Клиентска апликација и употребливост
Клиентска апликација и употребливост
Електронски услуги
Електронски услуги
Јазици за користење
Јазици за користење
Менаџмент на документи
Менаџмент на документи
Бизнис интелигенција Power BI
Бизнис интелигенција Power BI
Известување
Известување
bottom of page