top of page

Можности и алатки на софтверот ERP

Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Интегрирање за попродуктивна работа

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Можности и алатки на софтверот ERP
Работен тек (workflow)

Постави работни текови што ги поврзуваат бизнис-процесните задачи изведувани од различни корисници

Можности и алатки на софтверот ERP
Менаџмент на документи

Дополни го сметководствениот и деловниот систем со скенирани или атачирани документи

Можности и алатки на софтверот ERP
Клиентска апликација и употребливост

Подеднакво одличен на сите уреди: Користи го сметководството и деловниот софтвер на било кој уред, на било кој начин и во било кое време

Можности и алатки на софтверот ERP
Бизнис интелигенција Power BI

Вгради деловна интелигенција од твоите податоци

Можности и алатки на софтверот ERP
Електронски услуги

... што помалку мануелна работа и работа со хартија

Можности и алатки на софтверот ERP
Известување

Широка лепеза на опции за извештаи и известување

Можности и алатки на софтверот ERP
Јазици за користење

Користи го твојот службен или мајчин јазик

Избери некоја од областите...

bottom of page