top of page

Бизнис интелигенција Power BI

Вгради деловна интелигенција од твоите податоци
Функционалности за правење бизнис извештаи, трендови и анализи
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Пакет со содржини за деловна интелигенција Power BI

Пакет со содржини за деловна интелигенција Power BI

Анализирај со бизнис интелигенција според твоите најбитни параметри

Вградена деловна интелигенција Power BI

Вградена деловна интелигенција Power BI

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Работен тек (workflow)
Работен тек (workflow)
Клиентска апликација и употребливост
Клиентска апликација и употребливост
Електронски услуги
Електронски услуги
Јазици за користење
Јазици за користење
Менаџмент на документи
Менаџмент на документи
Бизнис интелигенција Power BI
Бизнис интелигенција Power BI
Известување
Известување
bottom of page