top of page

Јазици за користење

Користи го твојот службен или мајчин јазик

Повеќе јазици

#СтандарденПакет

Повеќе јазици

Користи го интерфејсот на Dynamics NAV на твојот јазик

Префрлај ги јазиците на клиентот во реално време под услов јазикот да е достапен во програмот. Јазичниот модул може да се користи за придвижување на функционалност за повеќе јазици.

 

Секој јазичен модул ја опфаќа функционалноста само за еден одреден јазик. На пр. модулот за дански јазик ги содржи сите дански низи за данска јазична функционалност. Тој не содржи дански низи за француска или друга јазична функционалност.

 

Избор на јазик од листа на повеќе јазици

Избор на јазик од листа на повеќе јазици

Повеќе инфо:
Link

ВАЖНО! Корисниците можат да го користат јазичниот модул само ако фајлот за лична лиценца содржи објекти за одреден јазик.

Сподели информација
Јазици за користење
Функционалности за јазици за користење
Документ со повеќе јазици
Документ со повеќе јазици
Повеќе јазици
Повеќе јазици

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page