top of page

Јазици за користење

Користи го твојот службен или мајчин јазик

Повеќе јазици

#СтандарденПакет

Повеќе јазици

Користи го интерфејсот на Dynamics NAV на твојот јазик

Префрлај ги јазиците на клиентот во реално време под услов јазикот да е достапен во програмот. Јазичниот модул може да се користи за придвижување на функционалност за повеќе јазици.

 

Секој јазичен модул ја опфаќа функционалноста само за еден одреден јазик. На пр. модулот за дански јазик ги содржи сите дански низи за данска јазична функционалност. Тој не содржи дански низи за француска или друга јазична функционалност.

 

Избор на јазик од листа на повеќе јазици

Избор на јазик од листа на повеќе јазици

Повеќе инфо:
Link

ВАЖНО! Корисниците можат да го користат јазичниот модул само ако фајлот за лична лиценца содржи објекти за одреден јазик.

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (245)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (261)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (514)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (3927)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (143)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (283)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (179)

Вид на обврска при пресметка на платите (111)

Каровска: Законот за заштита на лични податоци стапува на сила на 24 авг 2021 (193)

Про Агенс: Табеларен преглед на износите за регрес за годишен одмор во годината 2021 (4691)

Јазици за користење
Функционалности за јазици за користење
Документ со повеќе јазици
Документ со повеќе јазици
Повеќе јазици
Повеќе јазици

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page