top of page

Presales Consulting Services

The most efficient way to introduce new ERP soltion for your accounting and operations.

Services for Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central

Book an appointment for a consultation on your business operating system

Во своето 20+ годишно работење Логин Системи има имплементирано софтверски решенија во преку 400 македонски фирми, банки и институции. Работиме посветено за да ја извршиме поставената задача навремено, стручно и во буџетот што сме го договориле со корисникот.
 
Логин Системи е овластен Мicrosoft Dynamics NAV партнер од 2003та година – прва фирма во регионот (Македонија, Косово, Албанија).
Потсетување: Порано Dynamics NAV се викаше Navision, а најновиот назив е Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Which licenses to choose? To deploy perpetual or subscription licenses?

bottom of page