top of page

Dynamics NAV / 365 Business Central – 1-Day Assessment & Planning

Логин Системи ќе ја процени вашата подготвеност да почнете со имплементација на Dynamics 365 Business Central преку изработка на документ кој ќе вклучува подготовка, препораки и проектен план на високо-ниво.
 
Еднодневното советување и проценување се одвива во просториите на корисникот и се состои од фокусирани интервјуа со релевантни членови на организацијата, достава на документ со чекори да се стигне до готовност и план како успешно да се придвижат работите напред.
 

Dynamics NAV / 365 Business Central – 1-Day Assessment & Planning

Dynamics NAV / 365 Business Central – 1-Day Assessment & Planning

€450.00Price
Excluding VAT |

Логин Системи ќе ја процени вашата подготвеност да почнете со имплементација на Dynamics 365 Business Central преку изработка на документ кој ќе вклучува подготовка, препораки и проектен план на високо-ниво.

 

Еднодневното советување и проценување се одвива во просториите на корисникот и се состои од фокусирани интервјуа со релевантни членови на организацијата, достава на документ со чекори да се стигне до готовност и план како успешно да се придвижат работите напред.

 

 • АГЕНДА И ЦЕЛИ

  • Да се сретнеме со клучните луѓе од менаџмент тимот и да разговараме за интерните деловни процеси и критичните системски барања
  • Да ги документираме постоечките системски предизвици и клучни барања
  • Да ги идентификуваме можностите за подобрувања на високо-ниво
  • Да ги дефинираме клучните системски цели на вашата организација

   

 • ИСПОРАКИ

  • Едукација за можностите на Dynamics 365 Business Central за клучните луѓе во организацијата (не повеќе од 2 часа)
  • Изработка на high-level план за имплементација на Dynamics 365 Business Central

   

 • УСЛОВИ

  Во износот не се вклучени евентуалните дополнителни трошоци за патување, сместување, материјали и слично ако надминуваат износ од 50 евра. 

   

  Ако корисникот се определи за имплементација на ЕРП решение од Логин Системи, Логин Системи ќе го рефундира износот од котизацијата на ова советување од вкупниот износ на имплементацијата на Dynamics 365 Business Central.

   

  Во износот на оваа услуга не е пресметан ДДВ од 18% кој се додава на износот при фактурирање. 

   

In its over 20 years of operation, Login Systems has implemented software solutions in over 400 Macedonian companies, banks and institutions. We work dedicatedly to perform the set task in a timely manner, professionally and in the budget that we have agreed with the user.
 
Login Systems has been an authorized Microsoft Dynamics NAV partner since 2003 - the first company in the region (Macedonia, Kosovo, Albania).
 
Note: Dynamics NAV used to be called Navision, and the latest name is Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Related Products / Services

Product LS

12

Unless otherwise stated, prices exclude VAT. For Macedonia, VAT is 5% for software and 18% for services. We reserve the right to change prices or products without prior notice.

Need help? Please select from our consulting services and establish ERP solution for your organization.

bottom of page