top of page

Dynamics NAV / 365 Business Central - Functional Requirements Document (1-Week)

Подлабок ангажман на Логин Системи за да се утврдат барањата и да се направи преглед на процесите во организацијата. Во рок од една седмица ќе се организира работилница, ќе се опфатат подетални интервјуа по оддели во фирмата, и ќе се изработи документ со Функционални барања.
 
Во процесот ќе се оди според познатата проектна методологија Microsoft Dynamics SureStep.

Dynamics NAV / 365 Business Central - Functional Requirements Document (1-Week)

Dynamics NAV / 365 Business Central - Functional Requirements Document (1-Week)

€1,950.00Price
Excluding VAT |

Подлабок ангажман на Логин Системи за да се утврдат барањата и да се направи преглед на процесите во организацијата. Во рок од една седмица ќе се организира работилница, ќе се опфатат подетални интервјуа по оддели во фирмата, и ќе се изработи документ со Функционални барања.

 

Во процесот ќе се оди според познатата проектна методологија Microsoft Dynamics SureStep.

 • АГЕНДА И ЦЕЛИ

  • Да се потврди дека процесите и барањата може да се имплементираат со Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central
  • Да се утврдат ризичните области кадешто специфичните барања на корисникот не се подудараат со функционалностите на Dynamics NAV / 365 Business Central
  • Да се постигне доверба во изборот на решението пред да се тргне во поскапите фази од имплементацијата

   

 • ИСПОРАКИ

  • Документ „Функционални барања“ кој ќе ги вклучува сите наоди поврзани со целосната стратегија, функционалностите, миграцијата на податоците, тренингот и евентуалните интеграции со други системи/процеси потребни за новото ЕРП решение
  • Груба проценка за чинењето на лиценцирањето на Dynamics NAV / 365 Business Central и услугите потребни за поставување на ERP решението во вашата организација

   

  Областите кои ќе бидат покриени се во доментот на Dynamics NAV Starter Pack односно Dynamics 365 Business Central Essentials. Тоа значи дека вклучува сметководство и финансиски менаџмент, продажба, набавки и магацинско работење

   

 • УСЛОВИ

  Во износот не се вклучени евентуалните дополнителни трошоци за патување, сместување, материјали и слично ако надминуваат износ од 50 евра. 

   

  Ако корисникот се определи за имплементација на ЕРП решение од Логин Системи, Логин Системи ќе го рефундира износот од котизацијата на оваа услуга од вкупниот износ на имплементацијата на Dynamics NAV / 365 Business Central.

   

  Во износот на оваа услуга не е пресметан ДДВ од 18% кој се додава на износот при фактурирање. 

In its over 20 years of operation, Login Systems has implemented software solutions in over 400 Macedonian companies, banks and institutions. We work dedicatedly to perform the set task in a timely manner, professionally and in the budget that we have agreed with the user.
 
Login Systems has been an authorized Microsoft Dynamics NAV partner since 2003 - the first company in the region (Macedonia, Kosovo, Albania).
 
Note: Dynamics NAV used to be called Navision, and the latest name is Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Related Products / Services

Product LS

12

Unless otherwise stated, prices exclude VAT. For Macedonia, VAT is 5% for software and 18% for services. We reserve the right to change prices or products without prior notice.

Need help? Please select from our consulting services and establish ERP solution for your organization.

bottom of page