top of page

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

Ако сакаш попрецизна калкулација, користи го калкулаторот за ERP

Под одржување спаѓаат сите исправки и корекции од страна на  Microsoft за Dynamics NAV како и услугите на одржување на целосниот систем од страна на стручниот тим на Логин Системи. Договорот за одржување ги обезбедува корисниците дека ако се јави проблем од било која природа поврзана со Dynamics NAV, Логин Системи ќе почне да работи на решавање на проблемот во рок од еден работен ден. За различните барања на корисниците Логин Системи нуди различни нивои на сервисни услуги.

Услуги на хостирање

Ослободи се од техникалиите и комплексноста на серверската инфраструктура

Категорија

Стартер

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

пакет

Цена 

10

Одржување стартер

Осигурај се дека ќе имаш непрекинато работење

Категорија

Стартер

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

пакет

Цена 

65

Одржување стандард

Почеток на решавање на евентуален проблем во ист ден

Категорија

Стандард

Честота

Мин. кол.

месечно

Ед. мерка

пакет

Цена 

175

Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page