top of page

Продажби и побарувања

Овозможи им на комерцијалистите да блескаат пред купувачите

Ракување со вратени продажни порачки

#СтандарденПакет

Ракување со вратени продажни порачки

Овој модул овоможува креирање на повратна продажна порачка, како компензација на купувачот за испорака на погрешен или оштетен артикл. Артиклите можат да бидат примени преку соодветна повратна продажна порачка. Креирај парцијална повратна приемница или комбинирај повеќе повратни примници на едно продажно кредитно одобрение.

 

Поврзи ги повратните продажни порачки со заменските продажни порачки. 

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Продажби и побарувања
Функционалности за купувачи, фактурирање, попусти и побарувања
Купувачи и основни побарувања
Купувачи и основни побарувања
Продажни фактури
Продажни фактури
Ракување со продажни порачки
Ракување со продажни порачки
Календари
Календари
Алтернативни адреси за испорака
Алтернативни адреси за испорака
Попуст на продажна фактура
Попуст на продажна фактура
Ракување со вратени продажни порачки
Ракување со вратени продажни порачки
Ценовник од кампања
Ценовник од кампања
Попуст на продажна линија
Попуст на продажна линија
Агенти за испорака
Агенти за испорака
Порачки - ветен датум за испорака
Порачки - ветен датум за испорака
Цена на продажна линија
Цена на продажна линија
Даноци
Даноци

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page