top of page

Ресурси

Ефикасно водење на персоналот и средствата во организацијата

Повеќекратни трошоци

#СтандарденПакет

Повеќекратни трошоци

Ракувај со алтернативните трошоци  за ресурси и групи на ресурси. Трошоците можат да бидат фиксни или базирани на дополнителни проценти или на дополнителни фиксен трошок. Дефинирај типови на работа колку што ти се потребни.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Ресурси
Функционалности за водење проекти и ресурси
Ресурси и цени
Ресурси и цени
Евиденција на време
Евиденција на време
Менаџирање со капацитети
Менаџирање со капацитети
Повеќекратни трошоци
Повеќекратни трошоци
Проекти (Jobs)
Проекти (Jobs)

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page