top of page

Ресурси

Ефикасно водење на персоналот и средствата во организацијата

Ресурси и цени

#СтандарденПакет

Ресурси и цени

Следи ги ресурсите и цените. Регистрирај и продавај ресурси, комбинирај ги поврзаните ресурси во една група на ресурси или следи ги индивидуалните ресурси.

 

Подели ги ресурсите во работа и опрема и алоцирај ги на одредена задача во табелата за временскиот распоред (евиденција на време или time-sheet).

Пример за картичка на ресурс

Пример за картичка на ресурс

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Ресурси
Функционалности за водење проекти и ресурси
Ресурси и цени
Ресурси и цени
Евиденција на време
Евиденција на време
Менаџирање со капацитети
Менаџирање со капацитети
Повеќекратни трошоци
Повеќекратни трошоци
Проекти (Jobs)
Проекти (Jobs)

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page