top of page

Основи на човечки ресурси

Основата на секоја организација

Соработници и студенти на пракса

#ЛСНадополнување

Соработници и студенти на пракса

Евиденција на вработени со договор на дело и студенти на пракса

Ги има истите функционалности како кај Вработените. Групирај ги и следи ги релевантните податоци за соработниците/партичарите и организирај ги нивните податоци согласно типовите на податоци, какви што се: искуство, вештини, образование, обуки и членство во синдикални организации.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Основи на човечки ресурси
Функционалности за вработени и сорабтници
Вработени
Вработени
Соработници и студенти на пракса
Соработници и студенти на пракса

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page