top of page

Интегрирано сметководствено и деловно работење за мали и средни претпријатија во Македонија

Подмачкај го работењето со светски-познатите софтверски функционалности на Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central

Целосно интегриран систем за да постигнеш повеќе и побрзо.

Сметководство и финансии
Сметководство и финансии

Светска класа на сметководство и финансии за македонски потреби

Човечки ресурси и плати
Човечки ресурси и плати

Основата на секоја организација

Управување со сервис
Управување со сервис

Посветете поголема грижа на клиентите со интегрирани алатки за водење на сервис

Комерцијално и магацинско работење
Комерцијално и магацинско работење

Креирај вредност во ланецот на снабдување и логистиката

Производство
Производство

Производство за фирми со најсложени барања

Управување на релации со контакти
Управување на релации со контакти

Интегриран CRM за ловење на сите пазарни можности

Проектен менаџмент
Проектен менаџмент

Следи ги проектите според буџет, квалитет и време

Модули

Дополнително, уживај во карактеристиките на целиот систем ...

Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со NAV
Работи во Македонија според Македонските прописи.
Секоја земја има свои прописи и правила за водење на сметководството, финансиите, магацинското работење и соодветните извештаи према службите во Управата за јавни приходи и други државни органи.
 
Логин Системи ги разви сите неопходни работи поврзани со книжењето какви што се налози за книжење, црвено сторно и ограничување на страната на контата.
Повеќе инфо за локализацијата има тука.

Како изгледа

Microsoft Dynamics NAV

Видео содржини:

Придобивки

Подеднакво одличен на сите уреди

Работи било кога и било каде на било кој уред

Dynamics NAV работи слично како другите апликации од Microsoft Office и одлично соработува со нив за да се заврши работата побрзо и поквалитетно. Ти ги добиваш истите моќни можности независно дали користиш Android, iOS или платформа на Windows. 

Паметна и сигурна инвестиција во

Dynamics NAV и Логин Системи

Избери област за преглед на функционалности

Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка

Сметководство и финансии

Светска класа на сметководство и финансии за македонски потреби

Управувај со книжењата и главната книга, парите и сметките во банка, основните средства и прави анализи во работењето

Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите

Комерцијално и магацинско работење

Креирај вредност во ланецот на снабдување и логистиката

Евиденција и управување со залихите и артиклите, порачките и добавувачите како и лесното производство (асемблирање)

Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки

Управување на релации со контакти

Интегриран CRM за ловење на сите пазарни можности

Менаџирање на коминтентите и продажните можности (зделки и тендери)

Најбитниот елемент во креирањето на вредност

Човечки ресурси и плати

Основата на секоја организација

Евиденција на вработени, ракување со договори и плати

Вистинско производство за вистински производители

Производство

Производство за фирми со најсложени барања

Базични и агилни производства, планирања на продажби, залихи и капацитети

Следи ги проектите според буџет, квалитет и време

Проектен менаџмент

Следи ги проектите според буџет, квалитет и време

Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност

Можности и алатки на софтверот ERP

Интегрирање за попродуктивна работа

Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност

Управување со сервис

Посветете поголема грижа на клиентите со интегрирани алатки за водење на сервис

Модулот овозможува процесирање на барањата на корисниците за сервис, организирање на ресурсите и водење евиденција на резервните делови

Оригинални брошури од Microsoft

MSD365BC.png
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Прегледај ги функционалностите на Microsoft Dynamics 365 Business Central од оригиналната брошура на Microsoft.

MSD365BC.png
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Дознај повеќе за лиценцирањето на Microsoft Dynamics 365 Business Central од оригиналната брошура на Microsoft.

OriginalPDFs
bottom of page