top of page
Accounting Documents
403
Синтетска сметка

Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)

На сметката 403 - Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба), се евидентира вредноста на потрошената енергија, потрошениот материјал за производство на енергија и погонско гориво за администрација, управа и продажба.

bottom of page