top of page

Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи

Основни критериуми

#СтандарденПакет

Основни критериуми

Погледај ги приходите и расходите од различни агли и според различни критериуми

Можете да додадете два критериума во главна книга и во секоја друга книга во Microsoft Dynamics NAV за да добиете поголема флексибилност при работењето со помош на алатките за анализа. На двата критериума, можете да им доделите називи кои се најприкладни за вашето работење и да им доделите шифри на критериуми за секоја трансакција која вклучува конто од главна книга, купувач, добавувач, основно средство, ресурс, работа или артикл на залиха. Покрај тоа, можете да ги дефинирате основните вредности на критериумите и правилата за истите за сите типови на конта (главна книга, купувач, добавувач, артикл и сл.) кои ќе ви помогнат едноставно да доделувате критериуми на сите трансакции.

 

Овој модул може да се користи во компании кои на пример имаат неколку проекти, региони или профитни центри.

Исто така може да се користи за:

  • Анализирање на проекти во компании кои работат со проекти со вклучување на повеќе оддели и функции

  • Генерирање на изјава за работење на конто за службено возило, каде што индивидуалното возило е поставено како проект

  • Отворање на единствено конто за сите службени возила, иако се неопходни детални изјави за секое возило

  • Печатење на баланс за секој оддел или проект или нивна комбинација

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Извештаи и анализи
Функционалности за извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Повеќе валути
Повеќе валути
Основни критериуми
Основни критериуми
Неограничен број на компании
Неограничен број на компании
Напредни критериуми
Напредни критериуми
Евиденција при измени
Евиденција при измени
Даночна пријава ДДВ-04
Даночна пријава ДДВ-04

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page