top of page

Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи

Даночна пријава ДДВ-04

#ЛСНадополнување

Даночна пријава ДДВ-04

Биди во склад со законските прописи на УЈП

Даночните обврзници кои се обврзани за регистрација или кои доброволно се регистрирале за целите на данокот на додадена вредност, обврзани се да поднесат Даночна пријава на данокот на додадена вредност (образец "ДДВ-04") за секој даночен период (месец или тримесечје).

 

Даночната пријава која ја нуди Dynamics NAV не е усогласена на потребите на сметководството во Македонија. Дел од спецификите на книжење на документите не се опфатени, како на пример книжење на износ на ДДВ директно на конто, одредување основица врз основа на износ на ДДВ и сл.

Како што може да се види на сликата погоре, даночната пријава за ДДВ Логин Системи ја прошири да одговара точно како што ја бара законодавецот. ДДВ пријавата изгледа речиси идентично како пропишаниот образец од страна на Управата за јавни приходи УЈП.

Логин Системи ја дополни пријавата да ги зафаќа и износите кои се книжат директно на контата во главната книга, а се поврзани со ДДВ-то.

 

Дополнително, ставивме и опција за фирмите што се занимаваат со малопродажба како и да ги прикажува износите ако има даночен долг или побарување.

Даночната пријава за ДДВ (образец ДДВ-04) може да ја симнете од сајтот на УЈП тука.

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Како-да: Изработка на завршна пресметка за финансиската година во Business Central (775)

Калкулатор за бруто и нето плата за 2024 година, со сите придонеси, стаж и работен ангажман во месец (3608)

УЈП: Бруто плата за 2024 - најниска и највисока основица за пресметка на придонеси (42)

Даночно намалување (лично ослободување) за плати за 2024 година (103)

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (494)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (302)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (605)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (4185)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (151)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (306)

Извештаи и анализи
Функционалности за извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Повеќе валути
Повеќе валути
Основни критериуми
Основни критериуми
Неограничен број на компании
Неограничен број на компании
Напредни критериуми
Напредни критериуми
Евиденција при измени
Евиденција при измени
Даночна пријава ДДВ-04
Даночна пријава ДДВ-04

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page