top of page

Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

Пишување чек

#СтандарденПакет

Пишување чек

Олеснети и контролирани плаќања

Dynamics NAV нуди можност за генерирање на компјутерски испечатен чек со единствен сериски број за секоја сметка во банка. На секоја линија од дневникот за плаќање може да се означи дали има потреба плаќањето да се изврши преку компјутерски или рачен (мануелен) чек. Ова и помага на внатрешната контрола да се осигура дека компјутерскиот чек всушност е испечатен пред да се искнижи плаќањето.

Печатењето на чекот е проследено со флексибилни кориснички опции како што се поништување на чек, препечатување, користење на формулари за проверка, тестирање пред книжење, како и можност за консолидирање на повеќе плаќања кон еден добавувач во еден чек.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page