top of page

Договори за вработување

Грижа за вработените и нивните услови за работа

Договори

#ЛСНадополнување

Договори

Содржи опции за водење на евиденција на договорите за вработување на работниците. Фирмата или организацијата ќе има евиденција на сите договори и анекси што ги склучил со вработениот.

 

Фирмата може да креира свој урнек на договор кој ќе се печати со потребните податоци и ќе биде спремен за потпис помеѓу фирмата и вработениот. Овозможивме поврзување на договорите за вработување со модулот за плата, со што се заштедува време во “дупло“ внесување на податоците, како и избегнување на грешки и превиди при пополнување на финансиските податоци поврзани со платите на вработените.

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Договори за вработување
Функционалности поврзани со договори и ангажмани
Договори
Договори

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page